ඔබගේ තොරතුරු පිටට යන්නේ හෝ අප විසින් තබාගනු ලබන්නේ හෝ නැත. දැන්විම් පළකරගැනීම සදහා ඔබට අවශ්‍ය වන්නෙ Email එකක් පමණි. අපගේ වෙබ්සයිට් හි දකුණු කෙළවර පහල ඇති Chat-bot මගින් අප හා 24×7 සම්බන්ධ විය හැකිය

නොමිලේ දැන්වීම පළකරගන්නේ කෙසෙද ?

( ඔබට මෙය අපහසු නම් අප හා සම්බන්ධ වන්න ඔබ වෙනුවෙන් ගාස්තු රහිතව දැන්විම පළකර දෙන්නෙමු )

 1. වෙබ්සයිට් හී දකුණු කෙළවර උඩ ඇති කොළපාට + සලකුණ ක්ලික් කරන්න
 2. ඔබ දැනටමත් වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වී නොමැතිනම් Email එක සහ ඔබ කැමති මුරපදයක් ලබා දී රෙජිස්ටර් වෙන්න.
 3. ඉන්පසු USERNAME සහ PASSWORD එක දී ඇතුල් වන්න
 4. ඉන්පසු ඔබට එන වෙබ් පෙජ් එකේ ඔබට අවශ්‍ය කැටගරිය තෝරන්න
  • TITLE
  • LOCATION
  • GALLERY
  • RATE වලට අදාල නිවැරැදි තොරතුරු ලබා දෙන්න
 5. ඉන්පසු DESCRIPTION යටතේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික සදහන් කරන්න
 6. ඉන්පසු SUBMIT LISTING ක්ලික් කරන්න
 7. ඉන්පසු ඔබට ලැබෙන පැකෙජ් එකෙන් FREE ADS CLICK කර ඔබගේ දැන්විම පළකරගන්න.

පැකෙජ් මිලදී ගන්නේ කෙසෙද ?

 1. ඉහත සදහන් අකාරයට ඔබගේ දැන්වීම නිර්මාණය කර ඔබට අවශ්‍ය පැකෙජය ඇණවුම් කරන්න.
 2. ඔබට ORDER NUMBER එකක් ලැබෙනු ඇත, එය සටහන් කරගන්න
 3. ඉන්පසු අදාල මුදල බැංකු ගිණුමට ගෙවා ඔබට ලැබුණු ORDER NUMBER එකත් සමඟ අප හා සම්බන්ධ වන්න.
 4. විනාඩියක් ඇතුලත දැන්වීම සක්‍රිය වනු ඇත.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.